Типография - издательство "Адверта"
      +38-(066)-773-57-49
   Заказать звонок
e-mail: yuriysss@yahoo.com

 Главная    Издательство    Допечатная подготовка    Печать    Послепечатная обработка    Дизайн    Переводы    Тренинги  


Письменные переводы

Письменные переводы

Типография
(Типография Адверта: цены, услуги, сервис, предложения)

Консалтинг
(купить ISBN, где издать книгу, перевод книг, цена)

Публикации

Новости полиграфии
(Новости полиграфии, издательств и книжного бизнеса)

Вакансии

Наша продукция (Книги, монографии, авторефераты издательства "Адверта" Днепропетровск, Киев, Украина)


Гусєва Олена Олександрівна, автореферат дисертації
"Жанр нарису в російській літературі кінця XVIII – початку ХХІ"


Гусєва Олена Олександрівна

УДК 821.161.1–4.09

ЖАНР НАРИСУ В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Спеціальність 10.01.02 – російська література

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук

Сімферополь – 2012Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Калашникова Ольга Леонідівна,
завідувач кафедри гуманітарної підготовки та ідентифікації культурних цінностей Академії митної служби України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Михед Павло Володимирович, завідувач відділу слов’янських літератур Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України;
доктор філологічних наук, професор Ніколенко Ольга Миколаївна, завідувач кафедри зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
доктор філологічних наук, професор Штейнбук Фелікс Маратович, директор Інституту філології, історії й мистецтв, завідувач кафедри російської мови, теорії та історії літератури Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

Захист відбудеться «22» грудня 2012 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.05 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (95007, Сімферополь, просп. Вернадського, 4).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (95007, Сімферополь, просп. Вернадського, 4).

Автореферат розісланий «____» ______________ 2012 р.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради І. В. Остапенко


Скачать автореферат диссертации бесплатно можно по запросу.
Полный текст автореферата диссертации можно скачать, отправив запрос по e-mail: forcustom@mail.ru или по тел.: (066)-773-57-49

Внимание!
Срочная печать автореферата диссертации в Днепропетровске, Киеве и по Украине - день-в-день.
Высокое качество печати, приемлемые цены.
Доставка тиража автореферата диссертации в любой город украины - 1 день.Вернуться в начало раздела "Книги, монографии, авторефераты издательства Адверта" >>>
Конференции (Конференции в Украине и за рубежом)

Выставки
(Выставки в Украине и за рубежом)

Это интересно


Ссылки
Издательско-типографский комплекс "Адверта", Днепропетровск, Киев, Украина
AdvertA Creative Group - издательство, полиграфия, дизайн, Перевод книг
Тел: +38-(066)-773-57-49, e-mail: yuriysss@yahoo.com
Вакансия: Письменные переводы с русского на английский
Вакансия: Менеджер по продажам в бюро переводов