Друкарня - видавництво "Адверта"
      +38-(066)-773-57-49
   Замовити дзвінок
e-mail: yuriysss@yahoo.com

 Головна    Видавництво    Додрукарська підготовка    Послуги друкарні    Дизайн    Переклади    Тренінги  Письменные переводы

Письменные переводы

Типография
(Типография Адверта: цены, услуги, сервис, предложения)

Консалтинг
(купить ISBN, где издать книгу, перевод книг, цена)

Публикации

Новости полиграфии
(Новости полиграфии, издательств и книжного бизнеса)

Вакансии

Наша продукция (Книги, монографии, авторефераты издательства "Адверта" Днепропетровск, Киев, Украина)


Матеріали IV Міжнародної наукової конференції під редакцією професора Кочубея Олександра Олексійовича
"Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу"


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Інститут технічної механіки Національної академії наук України
і Національної космічної агенції України
Матеріали IV Міжнародної наукової конференції

ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ АЕРОГІДРОМЕХАНІКИ ТА
ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ

1–3 листопада 2012 р. Дніпропетровськ

APPLIED PROBLEMS OT THE FLUID MECHANICS AND
HEAT AND MASS TRANSFER

1–3 November 2012 Dnipropetrovsk


Дніпропетровськ 2012


УДК 532(063)+533(063)+536.24(06)
ББК 22.253+31.31 П75

Друкується за ухвалою вченої ради механіко-математичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол No 2 від 2 жовтня 2012 р.)

П75 Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу = Applied problems ot the fluid mechanics and heat and mass transfer : матеріали IV Міжнар. наук. конф. «Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопереносу», (Дніпропетровськ, 1–3 листоп. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Ін-т техн. механіки Нац. акад. наук України і Нац. косм. агенції України ; редкол.: О. О. Кочубей (відп. ред.) [та ін.]. – Д. : Дніпропетр. нац. ун-т, 2012. – 268 с.

Подано тези доповідей, представлених на IV Міжнародній науковій конференції «Прикладні проблеми аерогідромеханіки та тепломасопере¬носу», які містять нові результати наукових досліджень з актуальних питань аерогідромеханіки, теплофізики, енергетики та екології.

Для науковців, інженерів, студентів та аспірантів, що займаються проблемами аерогідромеханіки, термогазодинаміки, тепломасоперено¬ су, енергозбереження й екології.

Редакційна колегія:
д.ф.-м.н. В. П. Басс д.т.н. Ю. А. Крашаниця д.ф.-м.н. О. Г. Гоман д.т.н. Ф. В. Недопькін д.ф.-м.н. О. О. Кочубей (відп. ред.) д.т.н. І. О. Павлюченков д.ф.-м.н. М. В. Поляков д.т.н. О. В. Пилипенко д.ф.-м.н. О. А. Приходько д.т.н. Г. І. Сокіл д.ф.-м.н. В. І. Тимошенко д.т.н. Є. О. Шквар к.ф.-м.н. О. В. Хамініч (заст. відп. ред.) к.т.н. А. Ю. Дреус (відп. секр.)

УДК 532(063)+533(063)+536.24(06) ББК 22.253+31.31

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012 © Автори статей, 2012

Скачать сборник бесплатно можно по запросу.
Полный текст сборника можно скачать, отправив запрос по e-mail: forcustom@mail.ru или по тел.: (066)-773-57-49

Внимание!
Срочная печать автореферата диссертации в Днепропетровске, Киеве и по Украине - день-в-день.
Высокое качество печати, приемлемые цены.
Доставка тиража автореферата диссертации в любой город украины - 1 день.Вернуться в начало раздела "Книги, монографии, авторефераты издательства Адверта" >>>
Конференции (Конференции в Украине и за рубежом)

Выставки
(Выставки в Украине и за рубежом)

Это интересно


Ссылки
Видавничо-друкарський комплекс "Адверта", Дніпро, Київ, Україна
AdvertA Creative Group - видавництво, поліграфія, дизайн, Переклад книг
Тел: +38-(066)-773-57-49, e-mail: yuriysss@yahoo.com
Вакансія: Письмові переклади на англійську
Вакансія: Менеджер з продажу у бюро перекладів