Типография - издательство "Адверта"
      +38-(066)-773-57-49
   Заказать звонок
e-mail: yuriysss@yahoo.com

 Главная    Издательство    Допечатная подготовка    Печать    Послепечатная обработка    Дизайн    Переводы    Тренинги  


Письменные переводы

Письменные переводы

Типография
(Типография Адверта: цены, услуги, сервис, предложения)

Консалтинг
(купить ISBN, где издать книгу, перевод книг, цена)

Публикации

Новости полиграфии
(Новости полиграфии, издательств и книжного бизнеса)

Вакансии

Наша продукция (Книги, монографии, авторефераты издательства "Адверта" Днепропетровск, Киев, Украина)


Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Одеса, 2017

Публикации издательства "Адверта"

Дата размещения публикации на сайте издательства "Адверта"
23.03.2017


Текст книги "Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Одеса, 2017" доступен для чтения и скачивания по ссылке: Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Одеса, 2017


Материалы II Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Одеса, 23-24 березня 2017 р.

УДК 002.2.001.76(063)
ББК 78.01я43
А 43

Редакційна колегія:
Спрінсян В. Г. – заслужений працівник освіти України, канд. мистецтвознавства, зав. кафедри документознавства та інформаційної діяльності гуманітарного факультету ОНПУ, голова Асоціації документознавців України (голова редколегії)
Сухотеріна Л. І. – професор, доктор історичних наук, зав. кафедри політології гуманітарного факультету ОНПУ
Гончарук Г. І. – доктор історичних наук, професор, зав. кафедри історії та етнографії України ОНПУ
Жарких В. Ю. – доктор філос. наук, професор, зав. каф. філософії та методології науки ОНПУ
Шевченко О. В. – доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності ОНПУ
Кубко В. П. – к. філос. н., доцент кафедри ДІД ОНПУ
Лугова Т. А. – к. мист., доцент кафедри ДІД ОНПУ
Якубовська М. Г. – к. філол. н., доцент кафедри ДІД ОНПУ

А 43 Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23-24 березня 2017 р. / під заг.ред.: В.Г. Спрінсяна. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2017. – 540 с.

ISBN 978-617-7479-23-8

Збірник містить матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої проблемам документознавства, інформаційної діяльності, соціальної комунікації, інформаційного забезпечення освітніх процесів, інформаційного менеджменту в організаціях і прикладних аспектів застосування інформаційних технологій. Статті та тези доповідей охоплюють також проблеми сучасної міжкультурної та міжособистісної комунікації. Конференція була проведена Одеським національним політехнічним університетом 23-24 березня 2017.

Збірник розраховано на наукових працівників, спеціалістів інформаційної сфери, викладачів, аспірантів і студентів.

Друкується за рішенням Вченої ради гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету.
Матеріали конференції публікуються в авторській редакції.
Відповідальність за зміст статей покладається на авторів.

ISBN 978-617-7479-23-8

Вернуться в начало раздела "Публикации издательства Адверта" >>>


Конференции (Конференции в Украине и за рубежом)

Выставки
(Выставки в Украине и за рубежом)

Это интересно


Ссылки
Издательско-типографский комплекс "Адверта", Днепропетровск, Киев, Украина
AdvertA Creative Group - издательство, полиграфия, дизайн, Перевод книг
Тел: +38-(066)-773-57-49, e-mail: yuriysss@yahoo.com
Вакансия: Письменные переводы с русского на английский
Вакансия: Менеджер по продажам в бюро переводов