Типография - издательство "Адверта"
      +38-(066)-773-57-49
   Заказать звонок
e-mail: yuriysss@yahoo.com

 Главная    Издательство    Допечатная подготовка    Печать    Послепечатная обработка    Дизайн    Переводы    Тренинги  


Письменные переводы

Письменные переводы

Типография
(Типография Адверта: цены, услуги, сервис, предложения)

Консалтинг
(купить ISBN, где издать книгу, перевод книг, цена)

Публикации

Новости полиграфии
(Новости полиграфии, издательств и книжного бизнеса)

Вакансии

Наша продукция (Книги, монографии, авторефераты издательства "Адверта" Днепропетровск, Киев, Украина)


Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Одеса, 2019

Публикации издательства "Адверта"

Дата размещения публикации на сайте издательства "Адверта"
05.04.2019


Текст книги "Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Одеса, 27-29 березня 2019 р." доступен для чтения и скачивания по ссылке: Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Одеса, 2019


Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Одеса, 27-29 березня 2019 р.

УДК 002.1(062.552)
А 43

Редакційна колегія:
Спрінсян В. Г. – заслужений працівник освіти України, канд. мистецтвознавства, зав. кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ), голова Асоціації документознавців України (голова редколегії)
Розова Т. В. – Академік Академії наук вищої школи України, доктор філос. наук, професор, зав. каф. культурології, мистецтвознавства та філософії культури ОНПУ
Шевченко О. В. – доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій ОНПУ
Сухотеріна Л. І. – професор, доктор історичних наук, зав. кафедри політології гуманітарного факультету ОНПУ
Колот С.О. – кандидат психологічних наук, доцент, декан гуманітарного факультету ОНПУ
Бірюкова Т.Л. –кандидатнаук із соціальних комунікацій, доцент кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій (ІДМК)ОНПУ
Василенко О. П. – к. пед. н., доцент кафедри ІДМК ОНПУ
Кубко В. П. – к. філос. н., доцент кафедри ІДМК ОНПУ
Мельник С. М. – к. філол. н., доцент кафедри ІДМК ОНПУ
Сікорська В. Ю. – к. філол. н., доцент кафедри ІДМК ОНПУ
Якубовська М. Г. – к. філол. н., доцент кафедри ІДМК ОНПУ

А 43 Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 27-29 березня 2019 р. / під заг.ред. В. Г. Спрінсяна. – Дніпро: Середняк Т. К., 2019. – 581 с.

ISBN 978-617-7761-27-2

Збірник містить матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої проблемам документознавства, інформаційної діяльності, соціальної комунікації, інформаційного забезпечення освітніх процесів, інформаційного менеджменту в організаціях і прикладних аспектів застосування інформаційних технологій. Статті та тези доповідей охоплюють також проблеми сучасної міжкультурної та міжособистісної комунікації. Конференція була проведена Одеським національним політехнічним університетом 27-29 березня 2019.

Збірник розраховано на наукових працівників, спеціалістів інформаційної сфери, викладачів, аспірантів і студентів.

Друкується за рішенням Вченої ради гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету.

Матеріали конференції публікуються в авторській редакції.

Відповідальність за зміст статей покладається на авторів.

ISBN 978-617-7761-27-2

Вернуться в начало раздела "Публикации издательства Адверта" >>>


Конференции (Конференции в Украине и за рубежом)

Выставки
(Выставки в Украине и за рубежом)

Это интересно


Ссылки
Издательско-типографский комплекс "Адверта", Днепропетровск, Киев, Украина
AdvertA Creative Group - издательство, полиграфия, дизайн, Перевод книг
Тел: +38-(066)-773-57-49, e-mail: yuriysss@yahoo.com
Вакансия: Письменные переводы с русского на английский
Вакансия: Менеджер по продажам в бюро переводов