Типография - издательство "Адверта"
      +38-(066)-773-57-49
   Заказать звонок
e-mail: yuriysss@yahoo.com

 Главная    Издательство    Допечатная подготовка    Печать    Послепечатная обработка    Дизайн    Переводы    Тренинги  


Письменные переводы

Письменные переводы

Типография
(Типография Адверта: цены, услуги, сервис, предложения)

Консалтинг
(купить ISBN, где издать книгу, перевод книг, цена)

Публикации

Новости полиграфии
(Новости полиграфии, издательств и книжного бизнеса)

Вакансии

Наша продукция (Книги, монографии, авторефераты издательства "Адверта" Днепропетровск, Киев, Украина)


Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Одеса, 2020

Публикации издательства "Адверта"

Дата размещения публикации на сайте издательства "Адверта"
20.03.2020


Текст книги "Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Одеса, 19-20 березня 2020 р. доступен для чтения и скачивания по ссылке: Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Одеса, 2020


Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Одеса, Одеса, 19-20 березня 2020 р.

УДК 002.1(062.552)
А 43

Редакційна колегія:
Спрінсян В. Г. – заслужений працівник освіти України, канд. мистецтвознавства, завідувач кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій (ІДМК) Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ), голова Асоціації документознавців України (голова редколегії)
Розова Т. В. – Академік Академії наук вищої школи України, доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури ОНПУ
Баландіна Н. Ф. – доктор філол. наук, професор кафедри ІДМК ОНПУ
Сухотеріна Л. І. – доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри політології ОНПУ
Чурсін М.М. – доктор пед. наук, доцент кафедри ІДМК ОНПУ Шевченко О.В. – доктор наук із соц. ком., професор кафедри ІДМК ОНПУ
Колот С.О. – кандидат психол. наук, доцент, декан гуманітарного факультету ОНПУ
Бірюкова Т.Л. – кандидат наук із соц. ком., доцент кафедри ІДМК ОНПУ
Кубко В. П. – кандидат філос. наук, доцент кафедри ІДМК ОНПУ
Мельник С.М. – кандидат філол. наук, доцент кафедри ІДМК ОНПУ
Панькевич О.О. – кандидат пед. наук, доцент кафедри ІДМК ОНПУ
Якубовська М. Г. – кандидат філол. наук, доцент кафедри ІДМК ОНПУ

А 43 Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19-20 березня 2020 р. / під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – 436 с.

ISBN 978-617-7599-71-4

Збірник містить матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої проблемам документознавства, інформаційної діяльності, соціальної комунікації, інформаційного забезпечення освітніх процесів, інформаційного менеджменту в організаціях і прикладних аспектів застосування інформаційних технологій. Статті та тези доповідей охоплюють також проблеми сучасної міжкультурної та міжособистісної комунікації. Конференція була проведена Одеським національним політехнічним університетом 19-20 березня 2020 року.

Збірник розраховано на наукових працівників, спеціалістів інформаційної сфери, викладачів, аспірантів і студентів.

Друкується за рішенням Вченої ради гуманітарного факультету Одеського національного політехнічного університету.

Матеріали конференції публікуються в авторській редакції.

Відповідальність за зміст статей покладається на авторів.

ISBN 978-617-7599-71-4

Вернуться в начало раздела "Публикации издательства Адверта" >>>


Конференции (Конференции в Украине и за рубежом)

Выставки
(Выставки в Украине и за рубежом)

Это интересно


Ссылки
Издательско-типографский комплекс "Адверта", Днепропетровск, Киев, Украина
AdvertA Creative Group - издательство, полиграфия, дизайн, Перевод книг
Тел: +38-(066)-773-57-49, e-mail: yuriysss@yahoo.com
Вакансия: Письменные переводы с русского на английский
Вакансия: Менеджер по продажам в бюро переводов